Chơi ngayTrailer
Tải bản AndroidTải bản IOSBáo lỗiNạp thẻ
Giftcode

【Thông Báo】Quy Tắc Gộp Server

Hướng Dẫn Quy Tắc Gộp Server

 1. Giới thiệu về đăng nhập và DS server sau gộp

Sau khi gộp, máy chủ vào game hiện tại không thay đổi, đại hiệp đăng nhập từ các cổng vào server cũ.

 

 1. Xử lý trường hợp nhiều nhân vật
 •  Mỗi 1 tài khoản chỉ được tối đa 3 nhân vật.
 •  Sau khi gộp, căn cứ: Số lượng Vàng trong nhật ký kiểm tra (Gồm: Xu và Vàng nạp; Vàng tiêu và Vàng hiện có), cấp nhân vật, thời gian đăng nhập cuối (lưu thời gian đăng nhập sau cùng), tiến hành xếp hạng, lưu 3 nhân vật xếp đầu.
 •  Database sẽ bảo lưu thông tin nhân vật đã xóa ( nhằm xử lý các trường hợp đặc biệt )

 

 1. Quy tắc xóa nhân vật

Chỉ xóa nhân vật thỏa điều kiện, tài khoản sẽ không bị ảnh hưởng.

Các nhân vật thỏa cùng lúc các điều kiện sau sẽ bị xóa:

 •  Không có log nạp. (Chưa từng nạp Vàng)
 •  Từ Lv18 trở xuống
 •  Liên tục offline từ 14 ngày trở lên (Không tính ngày gộp SV)

Lưu ý: Cho dù sau khi gộp, số nhân vật ≤3 thì cũng sẽ tiến hành xóa theo điều kiện trên.

 

Nếu toàn bộ nhân vật của đại hiệp đều không thỏa các điều kiện trên, sẽ theo số lượng Vàng (Gồm: Xu và Vàng nạp; Vàng tiêu và Vàng hiện có), cấp nhân vật, Võ Công, tiến hành xếp hạng, lưu 3 nhân vật xếp đầu.

Lưu ý: Dữ liệu nhân vật bị xóa sẽ bảo lưu 1 thời gian, đại hiệp gửi yêu cầu để tiến hành điều chỉnh xóa nhân vật

 

 1. Nhân vật bị xóa hủy quan hệ

Sau khi gộp, do không có nhân vật không thỏa điều kiện (bị xóa), sẽ tự động hủy các loại quan hệ xã giao liên quan, bao gồm:

 •  Bạn bị xóa, hủy các quan hệ Bạn với đối phương.
 •  Kẻ Thù bị xóa, hủy các quan hệ Kẻ Thù với đối phương.
 •  DSĐen bị xóa, hủy các quan hệ DSĐen với đối phương.
 •  Thành viên Bang bị xóa, hủy các quan hệ thành viên Bang với đối phương
 •  Nếu nhân vật xóa là Bang Chủ sẽ hiện thông báo: “Bang chủ” của Bang XX của bạn không đạt quy tắc gộp SV, nhân vật đã bị xóa, Bang của bạn đã bị xóa
 •  Kết hôn, nếu đối tượng kết hôn bị xóa sẽ hủy quan hệ Kết Hôn (friend); 
 •  Kết nghĩa, nếu đối tượng kết hôn bị xóa sẽ hủy quan hệ Kết Nghĩa

 

 1. Xử lý nạp nhiều nhân vật
 •  Sau khi gộp, nạp và phương thức nạp gốc giữ nguyên không đổi.
 •  Vàng nạp mặc định là chỉ nạp cho nhân vật, Vàng không dùng chung cho nhiều nhân vật.

 

 1. Xử lý trùng tên

Sau khi gộp, nhân vật trùng tên, nhấp “Vào game” sẽ có popup đổi tên và thông báo.

 

 1. Xử lý Bang
 •  Quy tắc “giải tán” Bang

  Giới thiệu: Chỉ “giải tán” Bang thỏa điều kiện, thông báo cho người chơi trong Bang Hội qua Thư.

1) Cấp Bang < Lv2

2) Số người trong Bang <10 người

    • Xử lý trùng tên Bang

  Bang cùng tên sẽ do hệ thống xử lý, Bang ở SV phụ thì sau tên sẽ thêm ZoneID của server + 2 số ngẫu nhiên

  Ví dụ: Gộp S1 và S2, Bang HiệpNghĩa ở S2 có zoneid=22 sẽ được đổi tên thành “HiệpNghĩa2203”

    • Xử lý ID map Bang

1) Chỉ khi bảo trì mới tách ID map của 2 Bang.

2) Thêm xử lý trùng map Bang theo quy tắc gộp

 

 1. Cài lại dữ liệu
 • Sau khi gộp sẽ xếp hạng lại dữ liệu nhân vật, xóa hạng cũ và tiến hành tự động cập nhật hạng mới khi đến giờ cập nhật BXH.
 •  Hạng Đấu Trường sẽ xếp hạng lại theo Lực Chiến, ví dụ hạng 1 của 2 SV thì sau khi gộp sẽ xếp hạng 1, 2 theo Lực Chiến. Phiên bản sau sẽ có tính năng này
 •  Sau khi gộp, xóa thông tin Tranh Bá Vương Thành, phải tranh đoạt lại.
 •  Chưa nhận thưởng liên quan đến Tranh Bá Vương Thành sẽ không thể nhận, cần phải nhận trước khi gộp.
 •  Sau khi gộp cần tự mình xóa liên quan Bang Chiến.
 •  Xử lý BXH: tự làm mới
 • Xóa Bảng Hoa Tuần: tự làm mới

     • Khoa Cử: tự làm mới

 

 1. Bổ sung
 •  SK Điểm Danh sẽ bị gián đoạn. Sau khi gộp sẽ tính lại:
 •  Đấu Giá: Trước khi gộp 2 ngày sẽ tắt tính năng Đấu Giá và thao tác chuẩn bị.
 •  Lấy 1 SV làm chuẩn, bảo lưu SK server hoặc xóa hết, mỗi lần trước khi gộp sẽ xác nhận quy tắc

----------------------------------------------------

Hiệp Nghĩa Giang Hồ - Khẳng Định Game Thuần Kiếm Hiệp Không Lai Tạp

Hành Hiệp Trượng Nghĩa - Trừ Gian Diệt Bạo

Nạp Thẻ: https://nap.sohagame.vn/hiepnghiagiangho

Fanpage: https://www.facebook.com/HiepNghiaGiangHoSohaGame

Giang Hồ Tửu Quán: https://www.facebook.com/groups/hiepnghiagianghoshg

Hỗ trợ Hotline: 1900 6639

Hỗ trợ: https://hotro.sohagame.vn

Game SG140